Startseite Über das Projekt Personen/Kontakt Veranstaltungen Sponsoren Publikationen

<< zurück

Lydia Katarina Wahlström (1869-1954)

Vierte promovierte Frau Schwedens
Historikerin, Autorin, Professorin, Lyrikerin, Schulrektorin, Wahlrechtserkämpferin, Freudkritikerin, Begründerin der Studentinnenbewegung in Uppsala, engagierte Frauenrechtlerin.

Veröffentlichte insgesamt 35 Bücher und 95 Aufsätze, u.a.:

Sveriges förhållande till Danmark 1788-89, [Schwedens Verhältnis zu Dänemark 1788-1789] (Dissertation, 1898).
LW (Hg.): Ellen Fries: svenskar kulturbilder: ur 16- och 1700-talens historia: populära föredrag, [Schwedische Kulturbilder: aus der Geschichte des 17. und 18. Jahrhunderts. Populäre Vorträge]. Stockholm 1901.
Nutidsfrågor. Uppsatser i religiösa och sociala ämnen, [Gegenwartsfragen. Aufsätze zu religiösen und sozialen Themen]. Stockholm 1904.
Den heliga Birgitta, [Die Heilige Birgitta]. Stockholm 1905.
Nya nutidsfrågor: politiskt och kyrkligt, kvinnligt och okvinnligt, [Neue Gegenwartsfragen: Politisches und Kirchliches und Weibliches und Unweibliches]. Stockholm 1907.
Statsintresset och kvinnans rösträtt, [Das Staatsinteresse und das Wahlrecht der Frau]. Stockholm 1909.
Gustavianska studier: historiska utkast från tidevarvet 1772-1809, [Gustavianische Studien: historische Entwürfe der Jahrhundertwende 1772-1809]. Stockholm 1914.
Svenskar från förra seklet: biografiska studier, [Schweden des vorigen Jahrhunderts: biographische Studien]. Stockholm 1916.
Katolskt och protestantiskt i medeltid och nutid, [Katholisch und protestantisch in Mittelalter und Neuzeit]. Uppsala 1920.
Vardagens religion. Korta betraktelser och föredrag [Religion des Alltags. Kurze Betrachtungen und Vorträge]. Stockholm 1920.
Bland nutida jesuiter och hugenotter: strövtåg i länder och böcker, [Unter heutigen Jesuiten und Hugenotten: Streifzüge durch Länder und Bücher]. Stockholm 1922.
Själens hälsa. Lekmannabetraktelser [Die Gesundheit der Seele. Betrachtungen eines Laien]. Stockholm 1929.
Besökelsens tid. Lekmannabetraktelser och studier [Besuchszeit. Betrachtungen eines Laien und Studien]. Uppsala 1932.
Den svenska kvinnorörelsen. Historisk översikt [Die schwedische Frauenbewegung. Eine historische Übersicht]. Stockholm 1933.
Revolution och religion: ur den franska revolutionens själsliv, [Revolution und Religion: aus dem Seelenleben der Französischen Revolution]. Stockholm 1936.
Kristen på egen hand [Christin auf eigene Faust]. Stockholm 1942.
Pastoralpsykologi [Pastoralpsychologie]. Stockholm 1945.
Trotsig och försagd. Mitt livs minnen [Trotzig und verzagt. Erinnerungen meines Lebens]. Stockholm 1949.

Literatur über Lydia Wahlström:

Gunilla Strömholm (Hg.): Lydia Wahlström. Till hundraårsminnet av hennes disputation 1898. Opuscula Historica Upsaliensa 25/1998. Artikel in Nordisk Kvindelitteraturhistorien Bd. 3 Vide Verden: "Det tredje køn - Studiner i Uppsala". S. 276-291.
Brita Mannerheim: Med Lydia eller Livslång trohet mellan tre, 1989.

<< zurück